Sat Nam Rasayan®

A gyógyító jelenlét

Accept yourself

Meditáció Guru Dev Singh-gel /2016/

Profoundly Meditate with the Mind

Meditáció Guru Dev Singh-gel /2016/

" A shunia jelentése zéro.

Abban a pillanatban amikor zéróvá válsz,

minden erő átáramlik rajtad. "

Yogi BhajanTOVÁBBI LIVESTREAM MEDITÁCIÓK GURU DEV SINGH-GEL ››


"A meditáció két dolgot hoz magával.


Bölcsességet és szabadságot. Amikor elcsendesedsz, teljesen elcsendesedsz, akkor az elme mögött ez a két virág nyílik ki benned: 


Az egyik annak bölcsessége, hogy tudod, hogy mi a valóság és mi nem az. A másik a szabadság: tudod már, hogy nem korlátoz semmi sem időben, sem térben.

Megszabadultál..."

Guru Dev Singh

A gyógyulás és a Shunia

VIDEO Guru Dev Singh-gel /2016/

SAT NAM RASAYAN TRADÍCIÓJA


A Sat Nam Rasayan évezredek során titkos jógahagyomány volt, melyet egy mester az általa kiválasztott tanítványnak csend meditációkon keresztül adott át. Ez a kiváltság csak néhány magasan képzett tanítvány számára volt elérhető. A képzés általában több évet vagy évtizedet vett igénybe, mialatt a mester különféle módszerekkel alakította tanítványait, amíg a csendes és semleges állapotot stabilizálni nem tudta. Ennek a művészetnek gyakorlóit kiemelkedő gyógyítóként tisztelték és a tanításokat a jóga egyik legmagasabb szintjének tartották.

A Sat Nam Rasayan Szent Terének megnyilvánulása az egymást folyamatosan követő mesterek és tanítványok láncolatán keresztül történik. Ez a láncolat nem csupán egyénekből áll, hanem abból a Tiszta Tudásból, ami bennük lakozik és élő marad. Mentes a formáktól, hitrendszerektől, vallástól, rituáléktól. Ismerünk olyan Taoista és Szufi mestereket is, akik birtokában voltak ennek a Tudásnak. A "modern" Sat Nam Rasayan Iskola egy 16. századi punjabi gurut, Guru Ram Dast (1531-1581) a 4. szikh gurut idézi meg. Bár nem ő hozta létre a Sat Nam Rasayan Iskoláját, de a rendszer archetípusaként tisztasága és semlegessége megszemélyesíti a Szent Teret. A Sat Nam Rasayan mesterének alapvető jellemzője, hogy a Szent Tér megjelenik benne. 


A MESTER ÉS TANÍTVÁNY


A legszentebb kapcsolat, ami létezik ezen a földön az a mester és a tanítvány közötti kapcsolat. Szerződésük van, melyet a bizalom köteléke tart össze. A mester végtelen szeretete, együttérzése tükröződik vissza abban, ahogy "dörzspapírként" a nagyszerűségig újra és újra csiszolja tanítványa egyenletlenségeit, kötődéseit és vágyait, amíg az újracsiszolt felület vissza nem tükrözi a Lélek és Tudatosság fényét. Sosem pihen, szüntelenül keresi tanítványában a láthatatlan és ígéretes dolgokat, mely az emberi létezés tökéletességéből fakad. 


A tanítvány hálája kifejezéseként újra és újra elkötelezi magát mestere szolgálatára. Ez az odaadás nem szűnik meg akkor sem, ha a tanár elhagyja fizikai testét. A tanítvány állandó küldetése az marad, hogy növelje kaliberét a szádhanáin, mestere tanításain, a szolgálaton és az együttérzésen keresztül.

Mindenkinek egyszer adatik meg az életében, hogy találkozzon a mesterével. Ha elszalasztod és nem élsz ezzel a lehetőséggel, az többé nem ismétlődik meg. Így a legnehezebb feladat: felismerni azt! Sok út van, de a választás csak az Ego illúziója. Valójában a Tanítás választ ki téged,  melyhez megtalál egy Mester, aki felemel az Igazsághoz. A Tanítás energiája nem a fizikai síkon keresztül adódik át, hanem a Mester finom energiáján keresztül. 

"A tanítás változásokon megy keresztül. A Halak korában az emberek Istenhez fordultak, és minden eszközzel arra törekedtek, hogy önmagukat megtisztítsák. Most a Vízöntő korában az Isten közeledik az emberhez. Ennek csak tudatában kell lennünk, fel kell tudnunk ismerni és lehetővé kell tennünk, hogy a kapcsolódás megtörténjen.

A spirituális gyakorlatok már nem olyan merevek vagy nehezek mint korábban, hanem sokkal finomabbak. Ebben a korban nem arról van szó, hogy megpróbálunk tudni, hanem arról, hogy felismerjük, hogy a Tudás bennünk van."

Yogi Bhajan


Yogi Bhajan a kundalíni jóga mestere felismerte, hogy a világnak erős gyógyítói csoportra lesz szüksége a nagy változás idején. Azt akarta, hogy a Sat Nam Rasayan ősi jógikus tudása mindenki számára elérhető legyen.

GURU DEV SINGH Ph.D. A SAT NAM RASAYAN MESTERE


Guru Dev Singh 1948-ban született Pueblában, Mexikóban. Nagyon fiatalon belső hívást érzett arra, hogy tanulmányozza országának bennszülött spirituális hagyományait, mely a 60-as, 70-es években kezdett elterjedni és népszerűvé vállni a fiatalok körében és amelynek népszerűsége a mai napig növekszik. Egy totocanai indián tanítványának választotta és megtanította “látni". Látni annyit jelent, hogy meglátod a valóság kozmológiai jelentését azáltal, hogy megérted a kapcsolatot, a világegyetemben létező dolgok között. A mexikói totocana hagyományban a tanítás csendben történik. A tanítvány követi a tanárt mindenhova ahova megy, mindaddig amíg a megértés "le nem esik”. 

1971-ben kundalíni jógát kezdett el tanulni és 1976-ban találkozott Yogi Bhajannal, aki két év múlva elkezdte neki tanítani a Sat Nam Rasayant a hagyományos módszeren keresztül. A tanításokat, csenden keresztül sajátította el Yogi Bhajan közvetlen közelségében, aki időnként ezt, az élet dolgairől való beszédekkel törte meg. Íly módon Yogi Bhajan pontosan tudta, hogy a tanítványa mit és mennyire tanult meg. A mester a Szent Térrel való kapcsolatot használta arra, hogy létrehozza a tanítványban a tapasztalatot. A tanítás átadáshoz, kimondott szóra soha nem volt szükség. Egy napon Guru Dev Singh, tudatállapota megváltozott és egyértelműen összekapcsolódott a Szent Térrel. Yogi Bhajan azonnal felismerte ezt, és abbahagyta a tanítást. Mind a ketten tudták, hogy mi történik, de nem beszéltek róla éveken keresztül. Guru Dev Singh 1981-ben elsajátította a sikh életmódot miközben sok-sok évet töltött Sat Nam Rasayan gyógyítással. 

1988-ban Yogi Bhajan először beszélt vele a Szent Térhez való kapcsolódásáról és felkérte arra, hogy tanítsa a gyógyító módszert élő szóval. Guru Dev Singh ezután Rómába költözött és elkezdett tanítani. 1992-ben Yogi Bhajan meglátogatta és attól a pillanattól fogva Guru Dev Singh-get tette felelőssé a Sat Nam Rasayan nevéért és vonaláért. Guru Dev Singh átvette a Mester szerepét és az Aranyláncolat részévé vált. Azon a napon Yogi Bhajan kijelentette, hogy a módszer hivatalos neve a Sat Nam Rasayan. Meggyőződése volt, hogy a nagy változások idején erős gyógyítók csoportjára van szükség. Ennek a gyógyítói kincsnek a 700 éves láncolatán Guru Dev Singh az első és egyetlen mester, aki a hagyományos csenden keresztüli tanítást a Sat Nam Rasayan rendszerén keresztül lineáris sturktúrált formában nyújtja lehetőségként mindenki számára, hogy tanulhasson és gyakorolhasson.


SAT NAM RASAYAN NEMZETKÖZI ISKOLA

Az elmúlt időszakban, Guru Dev Singh az oktatók egy csoportját tanította be az egész világon, akik segítik a munkáját a tanítások terjesztésében. Ahhoz, hogy megtanuld a Sat Nam Rasayant, semmilyen különleges képességre vagy előzetes tapasztalatra nincs szükséged. Ennek a rendszernek a szépsége abban áll, hogy nyitott mindenki számára. Egy élő, lélegző művészet, melynek gyakorlóit kiemelkedő gyógyítóként tisztelik és a tanításokat a jóga legmagasabb eredményeinek tartják.

KÉPZÉS I-es szint: 1 év.  Ezen belül 12 nap Fateh Singh-gel a budapesti Képzés vezető tanárával

KÉPZÉS II-es szint: 2,5 év. Ezen belül 8 nap Guru Devvel és 16 nap a Fateh Singh-gel a budapesti Képzés vezető tanárával